Bakgrund

Resan för LeanStruct började hösten 2008 då samtliga medlemmar i ledningsgruppen hade bestämt sig för att börja studera till byggingenjörer vid Uppsala Universitet. Utbildningsformen var projektinriktad vilket har passat oss perfekt. Drömmen om att en dag starta ett företag började växa fram samtidigt som vi upptäckte vår egen förmåga att prestera på topp. Mottot blev: Hur svårt kan det vara? Under andra året genomfördes projekt där samarbete med näringslivet blev en central del av arbetet. Vi anordnade egna studiebesök för att få bättre insikt i hur branschen fungerar och för att knyta nödvändiga kontakter inför framtiden. Vi märkte snart att det fanns utrymme till effektivisering inombyggbranschen.

Efter två års studier bestämde samtliga i gruppen sig för att införskaffa ytterligare erfarenheter. Vi spred oss över världen, från Washington DC i väst till Hong Kong i öst, för praktik och utbytesstudier. När vi åter samlades i Uppsala för att slutföra det sista året av studierna var bilden bekräftad. Inom byggproduktionen finns det rum för mycket förbättring och effektivisering.Med ökad konkurens och nya krav från beställarna måste vi öka effektiviseringen och kvalitetssäkringen för att behålla marknadsandelar. Vi såg en stor potentiell marknad där nya idéer och kompetenser behövs för att möta de nya kraven. Att LeanStruct grundades är resultatet av kontinuerliga diskussioner som pågått sedan vi i ledningsgruppen först träffades. Visionen är tydlig, men samtidigt under ständig utveckling.